Gregor Cuzak

on marketing, business and philosophy

Svetinja finančnikov

| 3 Comments

Najpomembnejši količnik za vlagatelja v podjetje je dobiček na vloženi kapital, return on equity, oziroma ROE. ROE je pokazatelj donosa na vložek v podjetje (beri: to je nakup delnic) in je popolnoma primerljiv s pokazatelji donosov pri vseh drugih oblikah investicij, recimo ROI za investicijske projekte, obresti na bančni depozit, donos na zlato, zaslužke na valutnih trgih, in podobno.

Za finančnike, ki se v podjetjih trudijo maksimizirati ROE je najpomembnejša enačba, takorekoč svetinja, enačba, ki povezuje tri najpomembnejša področja poslovanja, upravljanje prodaje, upravljanje sredstev in upravljanje virov sredstev. Ta enačba je:

ROE = profitabilnost X obrat sredstev X finančni vzvod

Dobimo jo tako, da osnovno enačbo ROE = dobiček / kapital razširimo in sicer takole:

ROE = (dobiček / prodaja) X (prodaja / sredstva) X (sredstva / kapital)

Najpomembnejša enačba za vodenje financ v podjetjih je enačba donosa na kapital.

Vsa podjetja na svetu želijo biti čim uspešnejša v ROE, vendar so strategije za doseganje le tega zelo zelo različne.

Naftna industrija mora ogromno investirati v iskanje vrtin in črpanje, ter predelavo, zato je njihov obrat sredstev majhen, vendar to rešuje visoka profitabilnost produktov, dolgoročno stabilno povpraševanje pa jim omogoča tudi visok finančni vzvod, saj je tveganje majhno in banke rade posodijo denar.

Startup podjetje mora imeti visoko profitabilnost prodaje ter čimvečji obrat sredstev, hkrati pa ne more imeti velikega finančnega vzvoda. Pogoj za prvo točko je pa tudi sploh volumen prodaje, zato ima obrat sredstev in hiter obrat sredstev prednost pred profitabilnostjo v zgodnji fazi razvoja novega podjetja.

Banke imajo zelo nizko profitabilnost prodaje, saj služijo iz razlik med vloženim denarjem varčevalcev in obrestmi kreditov. Te razlike v normalnih razmerah ne morejo biti velike. Skupen obrat sredstev tudi ni zelo velik, zato pa je izjemno velik vzvod. Razlog, da je vzvod pri bankah tako velik je v tem, da itak ves denar, ki ga posodijo kreditojemalcev dobijo nazaj na račune in ga lahko zopet posodijo naprej. To lahko storijo večkrat, teoretično bi šlo celo brezmejnokrat, vendar jih centralna banka nadzira z zahtevo po rezervacijah, to je denarju, ki mora biti odveden na “čakanje” iz vsakega danega posojila.

Kakšen je vaš posel? Kolikšen donos ROE imate vi? Kako hitro vrtite sredstva? Kakšen je vaš finančni vzvod? V komentarjih bi z veseljem komentiral vašo panogo.

3 Comments

  1. Pingback: cuzak.itivi.si » Blog Archive » C.A.R.

  2. @Danilo

    Finančni vzvod je razmerje med vsem denarjem (v gotovini ali sredstvih), ki ti je na voljo, ter tvojim lastnim denarjem. Drugače povedano. Če dam v posel 1€ jaz, zraven pa mi banka da še 1€, potem je vzvod 2. Če mi dobavitelji pristavijo še 1€, pa bi bil vzvod 3. Včasih temu z namenom zastraševanja novinarji rečejo zadolženost. Pa ni point v zadolženosti, point je v vzvodu.

    Hvala tudi za predlog glede področja poslovnega izobraževanja. Svetovanje je pa čisto druga žival in je gotovo ne bom obdelal v istem zapisu. Bom pa.

  3. Gregor, zanimivo in uporabno razmišljanje zame, ki so mi finančne zadeve precej nejasne. In finančni vzvod še mi ni čisto jasen.
    No pa še malo pokomentiraj področja poslovnega izobraževanja in svetovanje.

Leave a Reply

Required fields are marked *.