Gregor Cuzak

on marketing, business and philosophy

March 2, 2010
by Gregor Cuzak
3 Comments

Svetinja finančnikov

Najpomembnejši količnik za vlagatelja v podjetje je dobiček na vloženi kapital, return on equity, oziroma ROE. ROE je pokazatelj donosa na vložek v podjetje (beri: to je nakup delnic) in je popolnoma primerljiv s pokazatelji donosov pri vseh drugih oblikah … Continue reading