Gregor Cuzak

on marketing, business and philosophy

2 Comments

  1. @mitjamavsar

    kot sem ti povedal na kavi, gre za preplet norosti in navdiha. vse dokler se znam počekirati v realnosti in ne pretiravam, je to bolj stvar navdiha. sem ti pa hvaležen za opozorilo, saj mi pokaže mejo.

  2. mapirani možgani … vidim precej pičk, erotiko, god, vogel(n) … hm zagonetno. Srečno pot, Grega!

Leave a Reply

Required fields are marked *.