Gregor Cuzak

on marketing, business and philosophy

3. del: Katero nepremičninsko agencijo naj si izberem

| 0 comments

Po dveh zapisih, 1, 2, je čas za 3. nadaljevanje. Razlog, da prav danes je ta, da so bili ogledi hiše, hja, danes. Izmed dogovorjenih 6 agencij, jih je prišlo 5, v 4 obiskih. Zadnje je posledica, da sta dve agenciji na trgu povezani in sta agentki pač to ugotovili, namesto mene. Me ne moti. Efektivno sem torej danes dobil 4 nove poglede na naš projekt, to je projekt prodaje hiše.

Prvi agent, priporočilo s tvitra od gospe novinarke, (katere, katere, ne povem :P), je poudaril pravni vidik prodaje, pokazal je visoko stopnjo natančnosti, pustil je tudi strokovno dober vtis. Ne vem, kako dober bo pri dejanskem navduševanju kupcev, koliko je tudi verjetno, da bo kupca našel prav on. Vsekakor ga lahko, avtoritete je dovolj. Posebna plus točka: novinarka 😉

Drugi agent, mlad predstavnik večje slovenske agencije. Strokovno, malo manj izrazito kot prvi, zato pa zelo sistematično, samozavestno, pozitivno. Čestitam direktorju za takega zaposlenega. Skrbi me, ali bomo zanje sploh pomembni. Zdi se mi, da ne. Četudi bi si želel obratno. Mislim, da imajo dobre zveze, imajo pa tudi prihodke iz najemov in cenitev, zato jih kriza ne prizadeva prehudo. Če niso odvisni od prodaj, kaj bo z mojo prodajo? Geslo: pustimo se presenetiti!

Tretji agent, najmlajši, sproščen, samozavesten. Izmed vseh agentov najmanj strokoven, a ne premalo, nobenih napak. Daje pa občutek, da se okoli agencije giblje klientela take vrste, kot jo potrebujemo. Pokazal je interes, saj se je že na obisku dogovoril, da nas obišče tudi direktor agencije. Imajo tudi posebno agencijo (oddelek?) za ekskluzivno ponudbo. Geslo: znajdejo se.

Četrte agentke ni bilo. Peta in šesta sta prišli skupaj. Izjemna energija gospe, ki je očitna poznavalka branže, s skoraj dvajsetletnimi izkušnjami. Omenja odnose z drugimi agencijami, omenja kupce, ki potrebujejo točno tovrstno nepremičnino, a ne govori ves čas, odlično prisluhne. Vrhunski sogovornik, redko srečaš tako dobrega. Verjamem, da ima najboljše možnosti izmed vseh, a naj se pokaže. Vsekakor pa, to je geslo: dama par excellence.

Vsem sem po koncu poslal naslednji povzetek, z nekaj izvzemki:

– prodajajo se parcele v katastrski občini xxx, številke parcel in njim pripadajoča površina, po izpisu iz evidence Gursa: parcela xxx (površina xxxm2), xxx (xxxm2), xxx (xxxm2), xxx (xxxm2) in xxx (xxxm2). Skupaj je površina vseh navedenih parcel xxxm2. Sken “prikaz parcel.pdf” je pripet.

– površina hiše, neto tlorisna površina, znaša xxxm2.
– usklajena cena, ki bo enaka pri vseh agencijah je xxx.xxx€.
– hipotekarna upnika, xxx in xxx, bomo zaprosili za podpis izjave o izdaji izbrisne pobotnice, da kupcu vnaprej zagotovimo izvedljivost posla. Ko bomo izjavi pridobili, vas bomo o tem obvestili.
– na sodišču bomo, ko bo kupec znan, vložili zahtevek za zaznambo vrstnega reda. Sklep o zaznambi bo kupec prejel ob plačilu are.

Napovedal sem jim še pripravo naslednjih dokumentov:
– sken tlorisa hiše
– sken gradbenega dovoljenja
– sken uporabnega dovoljenja
– pridobili bomo potrdilo o namenski rabi

In še par cvetk, naukov ali paberkovanj:
– dobro je poslušati, vsak nam je povedal kaj zanimivega
– energično agentko, ki jo omenjam zgoraj, so večkrat prosili za intervjuje v medijih, češ, vam bo koristilo, boste imeli več posla, pa je v smehu povedala, da jih je vselej zavrnila, ker je vedno imela polne roke dela
– eden nam je povedal, da je na delu že doživel infarkt
– Azerbajdžanska ambasada kupuje hišo ;), ali pa ne :)))
– prodaja hiše ni dogodek za napovedljivim rokom uspeha, je kot lovljenje rib, pač ne veš, kdaj bo katera prijela
– vsi, prav vsi, so bili pozitivci in optimisti, kar je v nasprotju s siceršnjo depresijo na tem trgu. Že zato sem zelo vesel, da sem vabil tovrstne agente.

Toliko za zdaj. Nadaljevanje št. 4 seveda sledi.

Leave a Reply

Required fields are marked *.